Pon-Pt: 12-20, Sob-Ndz: Zamknięte

Terapia

Terapia

Zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą logopedyczną:

 • terapia zaburzeń artykulacyjnych- korygowanie wad wymowy takich jak seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm i inne;
 • terapia dzieci dotkniętych autyzmem-z dziećmi autystycznymi pracujemy niedyrektywnie. Metody dopasowujemy do możliwości i poziomu funkcjonowania dziecka. Wykorzystujemy elementy m.in. terapii behawioralnej, metody krakowskiej, metody Knillów, Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz alternatywnych metod komunikacji (AAC);
 • terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju- program terapii dopasowany indywidualnie do potrzeb dziecka (met. jak wyżej);
 • terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną- zabawy językowe angażujące emocjonalnie, wykształcenie takich zachowań komunikacyjnych, które umożliwiają dziecku samodzielność i zaspokojenie potrzeb;
 • wczesna interwencja logopedyczna;

 • terapia opóźnionego rozwoju mowy;
 • terapia zaburzeń funkcji prymarnych (oddychanie, ssanie, gryzienie, połykanie);

 • masaż logopedyczny;

 • terapia jąkania- ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe i głosowe przygotowujące do płynnego mówienia;

 • emisja i higiena głosu zestaw ćwiczeń oddechowo- fonacyjnych, wykształcanie prawidłowego toru oddechowego i wydawania dźwięków bez nadmiernego obciążania krtani;

 • logopedia medialna i artystyczna- ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i dykcyjne, przygotowanie do pracy z mikrofonem, wystąpień publicznych.

Niepokojące sygnały:

 • W pierwszym roku życia:
  • Brak gaworzenia
  • Brak reakcji uśmiechu na uśmiech
  • Brak reakcji na dźwięki  otoczenia
  • Brak jakiegokolwiek dźwięku w funkcji komunikatu
  • Brak wskazywania palcem
  • Trudności ze ssaniem, jedzeniem łyżeczką, gryzieniem, połykaniem
  • Bardzo obfite ślinienie,  często otwarte usta
 • W drugim roku życia:
  • Brak łączenia dwóch wyrazów
  • Brak rozumienia prostych poleceń
  • Obfite ślinienie
  • Odmawianie pokarmów ze względu na ich fakturę lub konsystencję
 • W trzecim roku życia:
  • Brak budowania  zdań dłuższych niż dwa elementy
  • Brak rozumienia  poleceń
  • Mowa niezrozumiała dla otoczenia
  • Często otwarte usta
  • Wsuwanie języka między zęby  podczas mówienia
 • Po trzecim roku życia:
  • Ubogie słownictwo, częste błędy gramatyczne, tylko proste zdania
  • Brak umiejętności opowiadania, relacjonowania
  • Brak rozumienia złożonych poleceń
  • Dziecko nadal  nie nawiązuje dialogu
  • Brak umiejętności nauczenia się na pamięć krótkich wierszyków,  rymowanek, wyliczanek