Pon-Pt: 12-20, Sob-Ndz: Zamknięte

Konsultacja

Konsultacja

Zapraszamy na konsultację psychologiczną rodziców z dzieckiem, którzy zaniepokojeni są nieprawidłowościami w jego rozwoju.

Co powinno niepokoić:

  1. Dziecko nie umie nawiązać i podtrzymać kontaktu z dorosłymi i rówieśnikami – bawi się obok, nie patrzy na rozmówcę, reaguje nieadekwatnie do sytuacji.
  2. Maluch mówi bardzo mało lub wcale, niezrozumiale dla otoczenia, powtarza słowa i zwroty wypowiadane przez inne osoby, nie reaguje na swoje imię, używa nieprawidłowo zaimków “ja” i mówi o sobie w trzeciej osobie. Dziecko nie rozumie metafor, przenośni, jego mowa jest “płaska”- bez melodii i rytmu. Trudności sprawia mu rozmowa na dany temat lub w ogóle nie odczuwa potrzeby komunikacji z drugą osobą.
  3. Dziecko bawi się w określony sposób – układa zabawki w szeregi, kategoryzuje według koloru, kształtu, jest nadmiernie przywiązane do jednej zabawki, odczuwa potrzebę ciągłego powtarzania schematu aktywności, a złamanie go budzi jego złość i frustrację. Szczególnie interesuje się cyframi, literami, kształtami, kolorami, pociągami, mapami, reklamami itp.
  4. Dziecko myśli schematycznie, konkretnie, ma trudności z myśleniem abstrakcyjnym, wykonywaniem codziennych czynności samoobsługowych, poziom opanowanych umiejętności odbiega od poziomu rówieśników.
  5. Dziecko, pomimo pracy i starań, ma utrzymujące się trudności w opanowaniu czytania i poprawnej pisowni wyrazów, jego pismo jest niewyraźne lub nieczytelnie, ma duże kłopoty z obliczeniami matematycznymi.